جهت افزایش تولید و ارتقای سطح کیفی معدن، برنامه‌هایی به شرح زیر تدوین شده است:

  - تهیه طرح و برنامه زمانی درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت معدن

  - تهیه نقشه تغییرات سنگ شامل: بافت، رنگ و سنگ دهی

  - تهیه و اجرای برنامه کنترل کیفی در معدن، انبار مرکزی و سنگ بری ها

  -اصلاح کیفیت محصول تولیدی در سینه کارها پس از استخراج

  -جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات تولید و اعمال تغییر در روش ­ها

  - تهیه و اجرای برنامه شناسایی سنگ ­های استخراجی قبل از جابجایی از مکان اولیه خود در معدن

  -تولید و فروش اسلب سنگ های تولید

  -تدوین برنامه زمانی تولید برای مشتریان دائمی سنگ معدن کوه نور

TOP